РУС БЕЛ ENG

Виртуальный кабинет белорусского языка

Фанетыка і арфаэпія

 • Заданні па тэме "Фанетыка і арфаэпія - 

Арфаграфія

 • правапіс галосных о,э,а - 
 • правапіс галосных е,ё,я - 
 • правапіс спалучэнняў галосных у пазычаных словах - 
 • правапіс і,ы,й пасля прыставак - 
 • правапіс у-ў - 
 • правапіс прыстаўных зычных і галосных - 
 • правапіс спалучэнняў зычных - 
 • правапіс галосных у складаных словах - 
 • правапіс падоўжаных і падвоеных зычных - 
 • правапіс зычных д-дз, т-ц - 
 • правапіс звонкіх-глухіх, свісцячых-шыпячых зычных - 
 • правапіс змякчальнага, раздзяляльнага мяккага знака і апострафа - 
 • правапіс спалучэнняў зычных - 
 • правапіс ужывання вялікай літары - 
 • правапіс канчаткаў назоўнікаў першага скланення адзіночнага ліку - 
 • правапіс канчаткаў назоўнікаў другога скланення ў родным склоне адзіночнага ліку - 
 • правапіс канчаткаў назоўнікаў другога скланення ў месным склоне адзіночнага ліку - 

Сінтаксіс і пунктуацыя

 • Сказы са звароткам - 
 • Словазлучэнне - 
 • Аднасастаўныя сказы - 
 • Сказы з простай мовай - 

Стылістыка

 • Стылі тэкстаў - 
 • Стылі і жанры тэкстаў - 
 • Тэкст. Прыметы тэкстаў - 
 • Тыпы тэкстаў - 
 • Спосабы і сродкі сувязі сказаў у тэксце - 
 • Кантрольны тэст -  

Лексіка і фразеалогія

 • Лексіка - 
 • Фразеалогія - 

Марфеміка і словаўтварэнне

 • Састаў слоў - 
 • Састаў слова - 
2022
сентябрьянварь
16 сентября, пятница

ПЛАН ПРАВЯДЗЕННЯ ТЫДНЯ РОДНАЙ МОВЫ

подробнее...